DSF – Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương – Since 1956

Hãng Phim Tài Liệu và Khoa Học Trung ương (gọi tắt là DSF) thành lập năm 1956 – trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hãng là đơn vị sản xuất phim Tài Liệu và Khoa Học hàng đầu tại Việt Nam, quy tụ được đội ngũ sáng tác tâm huyết gồm các biên kịch, đạo diễn, quay phim, âm thanh, kỹ thuật viên… được đào tạo trong và ngoài nước đã và đang đảm nhiệm các dự án phim lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đã có nhiều thế hệ nghệ sỹ nhân dân, nghê sỹ ưu tú thành danh, nhiều bộ phim đạt giải thưởng cao trong nước và quốc tế, được xã hội nghi nhận và đồng nghiệp đánh giá cao.

Đọc thêm

HÃNG PHIM Tài liệu và Khoa học Trung ương

DSF – Since 1956

Hãng Phim Tài Liệu và Khoa Học Trung ương (gọi tắt là DSF) thành lập năm 1956 – trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hãng là đơn vị sản xuất phim Tài Liệu và Khoa Học hàng đầu tại Việt Nam, quy tụ được đội ngũ sáng tác tâm huyết gồm các biên kịch, đạo diễn, quay phim, âm thanh, kỹ thuật viên… được đào tạo trong và ngoài nước đã và đang đảm nhiệm các dự án phim lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đã có nhiều thế hệ nghệ sỹ nhân dân, nghê sỹ ưu tú thành danh, nhiều bộ phim đạt giải thưởng cao trong nước và quốc tế, được xã hội nghi nhận và đồng nghiệp đánh giá cao.
Đọc thêm

PHIM CỦA DSF

Phim Tài Liệu

Phim Khoa học

Sản Phẩm Khác

THÔNG TIN VỀ DSF

TIN TỨC

SỰ KIỆN CHIẾU PHIM TẠI HÃNG

GIỚI THIỆU VỀ DSF

CÁC DỊCH VỤ CỦA DSF

ĐỐI TÁC CỦA DSF

KẾT NỐI VỚI DSF